fbpx

Ostutingimused

Kasutustingimused

Linus Medical OÜ, registrikoodiga 11548994, Narva mnt 5, 10117, Tallinn (edaspidi Müüja) ja Füüsilisest isikust tarbija (edaspidi Ostja), kes vormistab Linus Medical OÜ hallatavas e-poes www.linusmedical.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed, on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Ostjale teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik kuvatavad tooted ei pruugi alati laos olemas olla.

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamine samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Ostja ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Ostja, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.6. Ostja kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Ostuleping jõustub raha laekumisest müüja kontole.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.

3.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Müüja on E-poes muutnud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi, ning kui toodet laos ei ole, võetakse Ostjaga ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui Müüja ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeeritakse Ostjat sellest koheselt. Vajadusel on Ostjal siis võimalus tellimus tühistada ja Müüja kannab Ostjale raha tagasi.

4.3. Sooritades ostu tööpäeviti enne kella 14.00, väljastatakse kaup samal tööpäeval. L., P. ja riiklikel pühadel tehtud tellimused väljastatakse järgneval tööpäeval.

4.4. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid Ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel Ostjaga.

4.5. Ostjal on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel.

1. Kullerpakk

2. SmartPost pakiautomaat

3. Omniva pakiautomaat

4. Tulen ise järele (Narva mnt 5, Foorumi keskus III korrus, E-R 10.00-16.00)

5. Lepingust taganemine enne Müüja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil diabeet@linusmedical.com. Taganemisavalduse tüüpvormi näidis asub siin.

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise soovi kättesaamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Müüjale.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Tagastustähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt Ostja soovidele (lisatud pilt, kiri)

6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.

Seaduse § 49 lõikes 1 sätestatud taganemisõigust ei kohaldata lepingule mille esemeks on sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

Tagastamisele ei kuulu steriilsed meditsiiniseadmed (lantsetid, nõelad insuliini süstimiseks), nahahooldustooted.

6.4. Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.5. Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (väljaarvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saime teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Müüjale.

6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, on kauplejal õigus toote maksumusest maha arvata kauba väärtuse vähenemine.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale, võib edastada kulleriteenust osutavale ettevõttele.

7.6. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.9. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

7.10. Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Puudusega kauba puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks Ostja säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Linus Medical OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.

9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kättesaamise kuupäevast. Pretensiooni lahendamise aeg on 15 päeva alates pretensiooni saamisest.

9.4. Ekspertiisi teostab RTT AS või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

9.5. Sõltumatu ekspertiis – Ostja nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui Ostja ei ole ekspertiisi tulemustega rahul. Esimesel aastal on puuduse tõendamise kohustus Müüjal ning Ostjalt ekspertiisi tasu ei küsita. Peale 12 kuud lasub tõendamiskohustus Ostjal ja ekspertiisi eest tasub Ostja juhul, kui tootmisdefekti kaubal ei tõendata.

9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui Linus Medical OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud Ostja süül.

9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud, võtab Linus Medical OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

10. Vaidluste lahendamine

10.1. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-posti aadressile diabeet@linusmedical.com või helistada telefonil: 800 7070

10.2. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada: https://komisjon.ee/et
Aadress: Sõle 23A, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee, veebileht: http://www.ttja.ee, telefoninumber: +372 620 1707

10.3. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Uue tarbijakaitse muudatus, jõustus 1. märtsil 2016.

10.4. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLa….

TAGANEMISTINGIMUSED

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Tagastatud toode peab olema puudusteta, täiskomplektis, originaalpakendis ja hügieenilistel kaalutlustel kasutamata.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid, Linus Medical OÜ, Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Harjumaa, tel 800 7070, e-post: diabeet@linusmedical.com, oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti või e-postiga saadetud kiri).
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Taganemisaavaldus

Taganemisavalduse vorm asub siin.

Lepingust taganemise tagajärjed

1. Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda.

2. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

3. Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

4. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.

5.Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

ELEKTROONIKA SEADMETE JÄÄTMED

Elektroonika, patareide, ravimite ja muude ohtlike jäätmete kogumiskohad leiad siit: Kuhuviia.ee